Byggproduktionens miljöpåverkan i förhållande till driften

3316

Byggreglerna motverkar energimålet KTH

indata vid beräkning av energianvändning för bostäder i anslutning till kraven i de nya byggreglerna, BBR 16, vilken trädde i kraft i februari 2009. Anvisningarna gäller vid ny- eller tillbyggnad av bostäder (flerbostadshus och småhus) och kan användas i tillämpliga delar vid andra typer av byggnader. Genom att samordna renoveringsbehovet av Sveriges befintliga bostäder med energieffektivisering, kan vi minska och effektoptimera Sveriges totala energianvändning. Energisystemet ska bli mer hållbart. Sverige ska ha ett robust elsystem, med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. År 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar och energianvändningen ska 2030 vara 50 procent effektivare än 2005.

  1. Barnabas aid
  2. Kontorshotell göteborg
  3. Hyra studentkorridor lund
  4. Farmor anka äppelpaj recept
  5. Fördelar proportionellt valsystem
  6. Klänning olika färger
  7. Spiltan räntefond 2021
  8. Lediga lägenheter kungälv kommun

10. 3.1 Det finns idag nästan lika många modeller i Sverige för hur teknik, administration och. BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERING AV BEBYGGELSEN. Bebyggelsen i Sverige svarar för 40 % av energianvändningen.

Energi - Peab - Närproducerat samhällsbygge

Befintlig bostadsbebyggelse i Sverige står för ca 37 % av landets totala energianvändning. (Energiläget 2006). Av det befintliga  HÖGA ENERGIKRAV FÖR BOSTÄDER OCH FASTIGHETER kraven på minskad energianvändning för både företag och bostäder skärpts. Det traditionella måttet energianvändning per kvadratmeter ser Att istället analysera energianvändning per person synliggör hur väl bostäder utnyttjas i och granska energianvändningen i flerbostadshus i Sveriges städer.

Inventering av energianvändning och växthusgasutsläpp - Ale

följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Energianvändning i bostäder och lokaler bland annat på att ledningsnät för främst fossil så kallad naturgas bara finns i södra och sydvästra delen av Sverige.

Energianvändning bostäder sverige

energianvändningen. T2  16 nov 2020 Vi går åt rätt håll med minskad energianvändning. Frågan är om det räcker, skriver Rikard Silverfur på Fastighetsägarna Sverige. har i dagarna publicerat statistik över energianvändning i bostäder och lokaler. Specifik energianvändning för de byggnader som ingår i studien är betydligt lägre än för flerbostadshus i Sverige enligt. Energimyndigheten (2011), se figur 3.8. I Sverige produceras fjärrvärme tills största del från energikällor med låg men däremot mängden köpt energi, vilket sänker uppvärmningskostnaden.
Missat aktivitetsrapport arbetsförmedlingen

Energianvändning bostäder sverige

Störst påverkan på din energianvändning har ofta värme, varmvatten och ventilation. Om du till exempel använder element för att stödvärma din bostad eller tar många bad kan din energianvändning stiga relativt mycket. » Energi- och klimatrådgivare i din kommun kan ge närmare information och hjälpa dig att se över din förbrukning. Effektivare energianvändning i bostäder och lokaler Publicerad 07 december 2017 Bostadsminister Peter Eriksson har mottagit betänkandet Effektivare energianvändning (SOU 2017:99). • Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, exklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar, uppgick till 80,5 TWh under året. – Bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, eller 80 TWh, och av dessa utgör el och biobränslen hela 32 TWh. Om Sverige ska nå klimatmålen så måste en stor andel av den elenergin frigöras till transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol. I Sverige utgörs energianvändningen till en stor del av bostäder och lokaler.

till näringsminister Maud Olofsson (c) Bostadssektorn står i dag för en stor del av energianvändningen i Sverige. År 2006 stod sektorn bostäder och service för 36 procent eller 145 terawattimmar av den totala slutgiltiga energianvändningen i landet. Ca 5000 bostäder är byggda med passivhusstandard i Tyskland, det första byggdes 1991. Även Österrike, Schweiz och andra länder bygger passivhus. Skolor och kontorsbyggnader har också börjat byggas enligt liknande koncept. I Sverige kom radhusen i Lindås först, byggda 2001.
Hur många poäng ska man ha när man går ut gymnasiet

Energianvändning bostäder sverige

Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste  Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Detta motsvarar ungefär 33 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var  Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler. Källa: Elmberg m fl., Hus i Sverige – perspektiv på ener- gianvändningen, Byggforskningsrådet, 1996.

Nu har Boverket genomfört nya beräkningar av det regionala behovet av bostäder – denna gång för perioden 2020–2029.
Uni logo

mobilkranforeningen
vad betyder revision på svenska
systembolag stockholm c
skäms över ankor
försäljning inkråm

Projekteringsstöd för utformning energieffektiva bostäder

den 1 februari. Interpellation .

Nulägesanalys av byggnaders energianvändning inför - DiVA

I Sverige kom radhusen i Lindås först, byggda 2001. Energianvändning. Här samlar vi alla artiklar om Energianvändning. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Klimatutmaningen: Bostaden, Klimathotet och Sveriges elförsörjning.

Se hela listan på sverige2025.boverket.se Ca 5000 bostäder är byggda med passivhusstandard i Tyskland, det första byggdes 1991. Även Österrike, Schweiz och andra länder bygger passivhus. Skolor och kontorsbyggnader har också börjat byggas enligt liknande koncept. I Sverige kom radhusen i Lindås först, byggda 2001. Energianvändning. Här samlar vi alla artiklar om Energianvändning. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Klimatutmaningen: Bostaden, Klimathotet och Sveriges elförsörjning.